Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Tomato Masters tracht om zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen, met veel aandacht voor opleiding en begeleiding.

In dat opzicht werken er momenteel 7 verschillende nationaliteiten bij Tomato Masters. In drukke periodes komen seizoensarbeiders ons vast team van 25 medewerkers versterken.

Onze mensen

Ergonomie

Bij het telen en verpakken van tomaten komt veel handwerk kijken. Dat werk proberen we voor onze medewerkers zo aangenaam en ergonomisch mogelijk te maken

We automatiseren de processen daarom zoveel mogelijk, met o.a. automatische oogstwagens en bladsnijders met automatische karren die in de hoogte verstelbaar zijn. Zo hoeven onze medewerkers geen zware gewichten op te tillen en werken ze altijd op de juiste hoogte.

Verder hangen onze teeltgoten op een hoogte van 1,1 m om een goede ergonomische werkhouding te verzekeren.

Al onze onderhoudswagens zijn dan weer voorzien van rubberen matten, zodat onze werknemers in de wagens hun voeten kunnen ontlasten.

Tomato Masters

Veiligheid

Om de veiligheid van onze werknemers in de mate van het mogelijke te garanderen, werkten we samen met een gespecialiseerde firma een intern preventieplan uit. Hierdoor weet iedereen hoe de machines of elektrowagens op een veilige manier te gebruiken. Voor de grotere installaties stellen we een verantwoordelijke aan die volledig op de hoogte is van de eventuele gevaren.

Welzijn en zelfontplooiing

Onze medewerkers spenderen een groot deel van hun dag bij Tomato Masters en dat willen we zo aangenaam mogelijk laten verlopen. Plezier, passie en trots zijn dan ook kernwoorden voor al onze medewerkers.

Hoe we dat bekomen? Door iedereen met respect te behandelen, zo goed mogelijk op te leiden en voldoende verantwoordelijkheid te geven. Zo is elk personeelslid bij ons verantwoordelijk voor een deel van de serre.

Inschakelingsbedrijf

Een inschakelingsbedrijf is een bedrijf of een vereniging met rechtspersoonlijkheid, met als sociaal doel de maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden d.m.v. een activiteit i.v.m. goederenproductie en dienstverlening.
(SINE = sociale inschakelingseconomie)

Duurzame teelt

Energie

Warmtekrachtkoppeling

Om onze serres te verwarmen hebben we zelf twee warmtekrachtkoppelingsmodules gebouwd. De installaties voorzien niet alleen ons bedrijf, maar ook 15.000 omringende gezinnen het hele jaar door van elektriciteit.

Waar bij een standaard elektrische centrale de helft van de energie verloren gaat in de vorm van warmte die de lucht wordt ingeblazen, gebruikt Tomato Masters net deze warmte om de serres te verwarmen. De gassen die vrijkomen tijdens het productieproces worden gezuiverd en als CO2-bemesting in de serres gebruikt. Bij Tomato Masters gaat er geen energie verloren en wordt de CO2-uitstoot maximaal beperkt.

warmtekrachtkoppeling | Tomato Masters

De installaties voorzien niet alleen ons bedrijf,
maar ook 15.000 omringende gezinnen van elektriciteit

Energiescherm

Al onze serres zijn uitgerust met een beweegbaar energiescherm, waardoor we maar liefst 50% minder energie verbruiken. Vooral in de winter kunnen we dankzij dit scherm ons energieverbruik stevig optimaliseren.

Klimaatcontrole

Een optimaal klimaat is essentieel om tomaten van een goede kwaliteit te kunnen aanleveren. Daarom zijn onze serres deels uitgerust met diffuus glas. Het voordeel: meer licht en een betere spreiding van dat licht. Het resultaat: 10% meer tomaten van dezelfde goede kwaliteit, zonder meer licht, water of energie te verbruiken.

Tomato Masters
Tomato Masters

Water

Unieke samenwerking met viskwekerij

Tomato Masters is een unieke samenwerking aangegaan met een viskwekerij. Tomato Masters levert elektriciteit en warmte aan de kwekerij en krijgt als wederdienst het water van de vissen. Dit water, vol nutriƫnten, gebruiken we als voedingswater voor onze tomaten. Zo besparen wij op meststoffen, wat zowel ons als het milieu ten goede komt. Een unieke samenwerking in Europa!

www.omegabaars.be

Recuperatie regenwater

Bij Tomato Masters proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van wat de natuur ons geeft. Daarom beslisten we in 2012 om te investeren in bassins die het regenwater kunnen opvangen dat op de serres valt. Zo kunnen we in totaal 75 miljoen liter (!) regenwater opvangen. Dit laat ons toe om al onze tomatenplanten water te geven zonder een druppel grondwater te gebruiken.

Dankzij onze teeltgoten wordt elke druppel regenwater bovendien maximaal benut.

regenwaterrecuperatie

Insectenbestrijding

Ongewenste bezoekers, zoals de Witte Vlieg of de Rode Spin, worden zoveel mogelijk biologisch bestreden. Zo zetten we in het begin van het seizoen voldoende predatoren uit om onze oogst op een milieuvriendelijke manier te controleren.

In de uitzonderlijke gevallen dat er toch ongewenste bezoekers opduiken, bestrijden we ze (zeer) lokaal chemisch. Om dit proces zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen, laten we ons bijstaan door een externe gespecialiseerde firma.

insectenbestrijding
voedselveiligheid | Tomato Masters

Voedselveiligheid

Controle en traceerbaarheid

Consumenten moeten in alle vertrouwen kunnen genieten van onze producten. Daarom worden al onze tomaten na de oogst visueel gecontroleerd en geselecteerd. Enkel de tomaten van de beste kwaliteit blijven over.

Op al onze verpakkingen kan je trouwens een datum en uniek nummer vinden. Dit stelt ons in staat om elke verpakking te traceren van bij het vertrekt uit ons bedrijf tot bij de consument.

Certificering

Global GAP

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn voor ons van cruciaal belang. We kweken onze tomaten dan ook in de meest hygiƫnische omstandigheden en volgen daarbij alle richtlijnen van Global GAP (Good Agricultural Practice).

GRASP-module

GRASP is de afkorting van Global Risk Assesment on Social Practice. De module GRASP beoordeelt of een onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van personeels- en loonadministratie, pensioenen, gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk.